Projekty realizowane przez Fundację

„Będę Mentorem” –warsztat wprowadzający

Celem warsztatu jest poznanie kompetencji Mentora – podstawowej wiedzy o mentoringu, procesie, strukturze sesji mentoringowej zasadach uczenia się dorosłych oraz narzędzi i technik stosowanych przez mentora przy dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z mentee oraz wspieraniu go w rozwoju. Na warsztacie przyszli mentorzy poznają role jakie mogą pełnić wobec swojego mentee, przećwiczą je w praktyce wraz z różnymi narzędziami diagnozującymi, wspierającymi rozwój świadomości oraz zmianę postaw.

Warsztat organizowany w formule in company.

Ostateczny program dopasowany jest do potrzeb organizacji oraz umiejętności uczestników.

„Jestem mentorem” - 2 dniowy warsztat zaawansowany

Warsztat dla osób, które posiadają doświadczenie w pracy jako Mentor lub jako kontynuacja szkolenia „Będę Mentorem”. Na warsztacie uczestnicy poznają zaawansowane techniki pracy rozwojowej z mentee, nauczą się wykorzystywać różne style wsparcia według koncepcji „6 stylów wsparcia” J. Herona oraz wydobywać mistrzostwo z innych. Poznają modele motywacji, dokonywania zmiany oraz zachowań organizacyjnych przydatne w pracy mentora w organizacji oraz zasady rozwoju talentów. Uczestnicy nauczą się również jak kształtować swoją postawę mentora tak aby stanowić wzór do naśladowania.

„Akademia Coachingu i Mentoringu” - 8 dniowy kurs certyfikowany przez Association for Coaching

Informacje o zawartości merytorycznej kursu

Mentoring uważa się za proces wykorzystujący zintegrowane techniki rozwojowe, w których coaching i nowoczesne doradztwo stanowią podstawowe metody. Według tej koncepcji, osoba będąca Mentorem powinna posiadać umiejętności Coacha. Program „Akademii Coachingu i Mentoringu” oparty jest o tę koncepcję, dlatego każdy absolwent kursu posiadając kompetencje Mentora, będzie potrafił stosować techniki i narzędzia Coacha. Poznane metodologie rozwojowe, techniki i narzędzia absolwenci będą mogli wykorzystywać w pracy pełniąc rolę Mentora lub Coacha.

Zawartość merytoryczna kursu jest zgodna z wymogami odnośnie kluczowych kompetencji Coacha wg międzynarodowych organizacji certyfikujących ICF i Association for Coaching. Kurs jest certyfikowany przez Association for Coaching w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że osoba ubiegająca się o certyfikację np. ICF spełni wymóg odbycia certyfikowanego kursu w wymiarze 60 godzin przez ICF lub z nim stowarzyszoną organizację – jaką jest AC w Wielkiej Brytanii.

W czasie kursu uczestnicy uczyć się będą kluczowych kompetencji Coacha wg kompetencji ICF i AC.

 

Cele kursu

 • Uzyskanie kluczowych kompetencji Coacha wg kompetencji ICF i AC
 • Uzyskanie kompetencji Mentora
 • Poznanie zasad etycznych Coachingu i Mentoringu
 • Poznanie procesu Coachingu oraz stosowanych narzędzi coachingowych
 • Poznanie procesu mentoringu i narzędzi Mentora
 • Poznanie róznych metod i modeli diagnostycznych, wspierających w dokonywaniu zmian oraz ewaluacji

 

Korzyści

 • Odbycie certyfikowanego kursu
  Zawartość merytoryczna kursu jest zgodna z wymogami odnośnie kluczowych kompetencji Coacha wg międzynarodowych organizacji certyfikujących ICF i Association for Coaching.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności Coacha i Mentora – program zakłada ćwiczenie każdej kompetencji na zajęciach jak i w okresie pomiędzy zajęciami
 • Poznanie zasad Coachingu i Mentoringu opartego na badaniach (evidence based Coaching &Mentoring) – poznanie profesjonalnych modeli, metod i narzędzi coachingowych
 • Poznanie praktycznych metod i modeli coachingowych sprawdzonych – szkolenie prowadzi Master Coacha i Mentora – twórcę studiów podyplomowych z zakresu Coachingu, eksperta w zakresie mentoringu, który dzieli się dobrymi praktykami
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności Coacha i Mentora – program zakłada ćwiczenie każdej kompetencji na zajęciach jak i w okresie pomiędzy zajęciami
 • Otrzymanie wskazówek rozwojowych
„Wiedzieć JAK?” Program Mentoringowy w Organizacji – 1 dniowy warsztat dla HR

Celem warsztatu jest poznanie koncepcji organizacji uczącej się, w której zarządza się wiedzą oraz zasad zarządzania w kulturze coachingowej i mentoringowej. Uczestnicy warsztatu poznają korzyści z prowadzenia programów mentoringu w organizacji oraz czynniki zapewniające sukces tych programów. Każdy uczestnik opracuje projekt wprowadzenia mentoringu w organizacji.

Warsztat organizowany w formule in company i otwartej.

Termin warsztatu otwartego: 11 czerwiec 2015 r., miejsce: Warszawa

Indywidualne sesje mentoringowe

Prowadzimy indywidulane sesje mentoringowe z zakresu:

 • Kompetencji menedżerskich
 • Kompetencji przywódczych
 • Kompetencji międzykulturowych
 • Rozwoju talentów
 • Innowacji