Partnerzy organizacyjni

Zapraszamy do wspólnych działań organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia. Wierzymy, że przywództwo społeczne – realizowane poprzez akcje społeczne tworzy nowa jakość społeczeństwa nie tylko poprzez osiąganie wyznaczonych celów ale poprzez sam akt współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie. W ten sposób realizowana jest idea mentoringu grupowego.