Dzielimy się wiedzą w zakresie mentoringu. Zgodnie z naszymi zasadami wiedza ta oparta jest na badaniach oraz dotyczy zagadnień związanych z mentoringiem, kompetencji mentora oraz kultury mentoringowej. Dzielimy się dobrymi praktykami w zakresie programów mentoringowych oraz przedstawiamy znane pary mentee i mentor.

Zapraszamy do współredagowania naszego blogu – przysyłania swoich tekstów do Lidera projektu w tym zakresie Michała Małoty (e-mail:   michalmalota@fundacja-pmi.org.pl)

Polak potrafi, ale czy zawsze to wykorzystuje?

„Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli i mało błędów, których udałoby im się uniknąć” Winston Churchill (1)  Słowo „Innowacja” jest jednym z najczęściej używanych słów w ostatnim okresie. Fundusze europejskie mają wspierać inicjowanie innowacyjnego...

Nowoczesny mentoring

1. NOWY PARADYGMAT MENTORINGU W XXI WIEKU 2. EWOLUCJA KONCEPCJA MENTORINGU W ORGANIZACJACH   Tradycyjna koncepcja – XX w Nowa koncepcja – XXI w. Formy mentoringu Najczęściej nieformalny Najczęściej formalny Korzyści z mentoringu Koncentracja na korzyściach odnoszonych...

Mentoring odwrócony

Idea mentoringu odwróconego jest nowa i stanowi wyraz zmian jakie dokonały się w społeczeństwie. Tradycyjny mentoring został zastąpiony nowoczesnym mentoringiem. Mentoring odwrócony jest jednym z nowych rodzajów mentoringu. Link do artykułu wersja...