Badania

W dzieleniu się wiedzą ważne jest aby była ona oparta na wiedzy sprawdzonej, opartej na badaniach (evidence based) a nie na tzw. wiedzy konwencjonalnej czyli przekonaniach ludzi, gdyż w ten sposób może stać się ona narzędziem powielającym ich stereotypy i negatywne doświadczenia. Jednym ze statutowych celów Fundacji jest prowadzenie badań w zakresie zachowań społecznych i wykorzystanie ich wyników do zwiększania wiedzy i zmiany postaw wobec nurtujących zagadnień społecznych.
Zobacz wyniki badań:

Kultura zarządzania i pracy w Polsce i na Ukrainie. Podobieństwa i różnice.